1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(12)'2013
  5. Проектування інформаційного забезпечення діяльності оператора в перспективних системах управління

Проектування інформаційного забезпечення діяльності оператора в перспективних системах управління

О.І. Тимочко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається людиноориєнтований підхід до організації поточних і перспективних досліджень з розробки технічних засобів інформаційного забезпечення діяльності оператора в перспективних системах управління на основі інтелектуальних технологій. Обґрунтовано місце системи підтримки прийняття рішень в структурі систем управління. Викладений підхід до проектування людино-машинних систем, що реалізує ергономічний аспект створення перспективних систем управління.


Ключові слова: автоматизована система управління, система підтримки прийняття рішень, ергономічне проектування, особа, що приймає рішення, інформаційне забезпечення, інформаційна модель