1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(54)'2006
  5. Оцінювання адекватності і ефективності моделей прийняття рішень методом імовірних алгоритмічних квантів знань

Оцінювання адекватності і ефективності моделей прийняття рішень методом імовірних алгоритмічних квантів знань

І.О. Верещак, І.Б. Сироджа
Анотації на мовах:

Запропонована методика оцінювання адекватності і ефективності моделей прийняття знанняорієнтованих рішень методом імовірних алгоритмічних квантів знань в умовах v-невизначеності. Приведені результати експериментального оцінювання на основі рішення чотирьох реальних задач прийняття виробничих рішень.