1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(54)'2006
  5. Комплексний підхід до обгрунтування вимог живучості системи зв'язку морських рухомих об'єктів

Комплексний підхід до обгрунтування вимог живучості системи зв'язку морських рухомих об'єктів

О.В. Іванченко, С.А. Зайцев, C.А. Маврін, І.В. Грушевий, Т.М. Скібін
Анотації на мовах:

Приводиться обгрунтування вимог живучості системи зв'язку морських рухомих об'єктів, розроблена відповідна імовірнісна модель живучість і оцінка їх параметрів за експериментальними даними з урахуванням комплексної дії перешкод природного походження за умови забезпечення стійкого зв'язку з морськими рухомими об'єктами.