1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(54)'2006
  5. Методика оцінки потенційного розпаралелювання циклічних задач

Методика оцінки потенційного розпаралелювання циклічних задач

І.Г. Кіріллов, О.Г. Толстолузька
Анотації на мовах:

Пропонується методика оцінки потенційних можливостей розпаралелювання циклічних задач. Проводиться порівняльний аналіз результатів її практичного використання на прикладах однотипних функціональних задач на основі циклічних ітераційних процедур.