1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(54)'2006
  5. Оцінка погрішності апроксимації зображення в базисах кусково-постійних і тригонометричних функцій

Оцінка погрішності апроксимації зображення в базисах кусково-постійних і тригонометричних функцій

А.О. Красноруцький, О.В. Коломійцев, А.А. Олексін
Анотації на мовах:

Встановлена залежність погрішності апроксимації зображення, що виникає при ортогональному перетворенні в алгоритмі компресії зображень, від кореляційних характеристик апроксимаційних зображень