1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(54)'2006
  5. Узагальнена методика рішення одновимірної задачі вибору оптимального ряду потужностей автономних електроагрегатів

Узагальнена методика рішення одновимірної задачі вибору оптимального ряду потужностей автономних електроагрегатів

А.Б. Кульчицький
Анотації на мовах:

Запропонована методика рішення задачі вибору оптимального ряду потужностей автономних електроагрегатів для варіанту нелінійної інтегральної функції потреби в потужності з урахуванням витрат на експлуатацію і наявністю фіксованих типів електроагрегатів.