1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(54)'2006
  5. Цифрова реалізація багатополюсного узгодженого фільтра

Цифрова реалізація багатополюсного узгодженого фільтра

М.Б. Нікулін, С.Г. Галушка
Анотації на мовах:

Пропонується при обробці сигналів систем передачі дискретних повідомлень за допомогою цифрових погоджених фільтрів рішення про передачу r-го варіанта сигналу приймати по N-ій вихідній вибірці, що призведе до можливості виключити обчислення вибірок, що передують даній та істотно скоротити кількість операцій арифметичного пристрою фільтра, знизити вимоги з швидкодії до його елементної бази.