1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(54)'2006
  5. Метрологічне забезпечення підготовки топогеодезичних і гравіметричних даних вимірювальними засобами рухомих пускових установок

Метрологічне забезпечення підготовки топогеодезичних і гравіметричних даних вимірювальними засобами рухомих пускових установок

Г.Б. Черепенніков, І.Є. Бакулін, С.В. Герасимов
Анотації на мовах:

Розглянуті напрями вдосконалення системи метрологічного забезпечення підготовки топогеодезичних і гравіметричних даних вимірювальними засобами рухомих пускових установок.