1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(12)'2013
  5. Проблеми та задачі створення гарантоздатних сервіс-орієнтованих web-систем

Проблеми та задачі створення гарантоздатних сервіс-орієнтованих web-систем

А.В. Горбенко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуто еволюцію концепцію гарантоздатності та гарантоздатних систем. Виконано аналіз проблем забезпечення гарантоздатності інформаційних систем, побудованих за принципами сервіс-орієнтованої архітектури з використанням технологій Web-сервісів. Однією з основних проблем забезпечення гарантоздатності сервіс-орієнтованих систем є невизначеність не функціональних характеристик компонентів – Web-сервісів. Проаналізовано існуючи роботи в галузі створення гарантоздатних сервіс-орієнтованих систем та визначені актуальні напрямки для подальших досліджень.


Ключові слова: гарантоздатність, сервіс-орієнтовані системи, web-сервіси