1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(55)'2006
  5. Ортогональний метод ідентифікації різницевої моделі динамічних систем зв’язку

Ортогональний метод ідентифікації різницевої моделі динамічних систем зв’язку

О.І. Варнаков, С.Г. Галушка
Анотації на мовах:

На основі теорії ортогональних розкладань та апарату дискретних L – перетворень отримані співвідношення для визначення коефіцієнтів різницевого рівняння динамічних систем з реалізації вхідних і вихідних сигналів контрольованих об’єктів в загальному випадку для ненульових початкових умов.