1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(55)'2006
  5. Спосіб підвищення ефективності оновлення інформації в реляційних базах даних з ієрархічною структурою

Спосіб підвищення ефективності оновлення інформації в реляційних базах даних з ієрархічною структурою

С.В. Дуденко
Анотації на мовах:

З метою підвищення ефективності оновлення інформації в реляційних базах даних з ієрархічною структурою запропоновано спосіб, який оснований на використанні тригерів, що дозволяє істотно знизити час оновлення інформації.