1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(55)'2006
  5. Оцінка ефективності рішень в завданнях розподілу ресурсів в нестаціонарних умовах

Оцінка ефективності рішень в завданнях розподілу ресурсів в нестаціонарних умовах

Н.І. Каліта
Анотації на мовах:

Розглядається проблема вибору оптимальної стратегії розподілу ресурсів при управлінні однорідними соціальними групами індивідуумів в умовах нестаціонарної зовнішнього середовища.