1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(55)'2006
  5. Структуризація знань на основі високорівневих і продукційно-фреймових моделей в експертних системах прийняття управлінських рішень

Структуризація знань на основі високорівневих і продукційно-фреймових моделей в експертних системах прийняття управлінських рішень

О.В. Прохоров, К.В. Головань
Анотації на мовах:

Розроблені механізми взаємодії типових інтелектуальних елементів високорівневої знання-орієнтованої моделі та продукційно-фреймової моделі подання знань.