1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(12)'2013
  5. Підхід до багатофакторній оцінці безпеки критичної інфраструктури із застосуванням динамічних байесовських мереж довіри

Підхід до багатофакторній оцінці безпеки критичної інфраструктури із застосуванням динамічних байесовських мереж довіри

Е.В. Брежнев
Анотації на мовах:


Анотация: В статті пропонується підхід до багатофакторній оцінці безпеки критичних інфраструктур, що ґрунтується на застосуванні динамічних байесовських мереж довіри (ДБСД). Застосування ДБСД дозволяє врахувати динаміку розвитку несприятливих подій, зміни станів систем в КІ, а також взаємний вплив меж ними. Динамічні БСД розглядаються в якості основи багатофакторного аналізу безпеки, яка дозволяє врахувати множину внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають на безпеку КІ, незалежно від їх природи. Застосування підходу дозволяє підвищити достовірність оцінок безпеки та обґрунтувати комплекс заходів щодо зниження ризиків техногенних катастроф в КІ, а також збільшити межі імовірнісного аналізу ризиків за рахунок врахування суб’єктивних імовірностей, отриманих від експерта. В якості прикладу показано застосування ДБСД для аналізу аварії на АЕС Фукусіма-1.


Ключові слова: критична інфраструктура, багатофакторний аналіз безпеки, динамічна БСД