1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(56)'2006
  5. Методи оцінок коваріацій при вимірюванні змінної напруги

Методи оцінок коваріацій при вимірюванні змінної напруги

Т.В. Барашкова
Анотації на мовах:

На основі еталону-переносника одиниці напруги Fluke 792 A створюється в Естонії опорний еталон змінної напруги в межах частот від 10 Hz до 1 MHz. Перший етап створення еталону змінної напруги вимагає впровадження в експеримент нової методики оцінки невизначеності у разі нерівноточних і корельованих результатів спостережень.