1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(56)'2006
  5. Розрахунок невизначеності відновлення сигналу при динамічних вимірюваннях

Розрахунок невизначеності відновлення сигналу при динамічних вимірюваннях

Т.В. Бикова, Г.О. Черепащук
Анотації на мовах:

Розглянута актуальність задачі відновлення сигналів при вимірюваннях процесів, що швидко змінюються, і проаналізований один із алгоритмів її рішення.