1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(56)'2006
  5. Невизначеність методик оцінювання викидів в атмосферу забруднюючих речовин від залізничного транспорту

Невизначеність методик оцінювання викидів в атмосферу забруднюючих речовин від залізничного транспорту

О.М. Величко, Т.Б. Гордієнко
Анотації на мовах:

Наведені оцінки загальної невизначеності та її основних складових для розроблених методик з оцінювання викидів ЗР від залізничного транспорту, що базується на положеннях національних, галузевих і міжнародних методик з оцінювання викидів у атмосферне повітря ЗР.