1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(56)'2006
  5. Взаємозв'язок імовірнісного підходу та нечіткої логіки під час оцінки невизначеності вимірювань

Взаємозв'язок імовірнісного підходу та нечіткої логіки під час оцінки невизначеності вимірювань

Є.Т. Володарський, Л.О. Кошева, О.М. Карпенко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається застосування основних положень теорії нечітких множин, які дозволяють з єдиних позицій у техніці вимірювань оцінювати інтервали невизначеності результату вимірювань, що суттєво облегшує обробку результатів, особливо при опосередкованих вимірюваннях.