1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(56)'2006
  5. Оцінка однорідності вибірок малого об’єму

Оцінка однорідності вибірок малого об’єму

В.С Єременко, Ю.В Куц, В.М. Мокійчук
Анотації на мовах:

Отримані результати показують, що досліджені критерії перевірки нормальності (Шапіро-Уілкса та RS-критерій) не дозволяють отримувати задовільні результати. Розглянуті критерії перевірки однорідності (Фішера та Ст’юдента) не мають достатньої потужності на вибірках об’ємом до 30 значень і практично не залежать від форми законів розподілу.