1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(56)'2006
  5. Редукція вимірювань до розахунків в умовах нечіткості

Редукція вимірювань до розахунків в умовах нечіткості

А.Л Заворотний, В.С. Касьянюк
Анотації на мовах:

Запропоновано підхід, що використовує парето-оптиміза-цію, до задачі редукції нечітко спотворених вимірювань до обчислень для випадку, коли збурення в даних відповідають принципу: більша похибка – менша її можливість.