1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(56)'2006
  5. Методика оцінювання невизначеності вимірювань при виконанні метрологічних робіт

Методика оцінювання невизначеності вимірювань при виконанні метрологічних робіт

І.П. Захаров, М.П. Сергієнко, О.М. Величко, В.М. Чепела
Анотації на мовах:

Розглянуто основні етапи оцінювання невизначеності вимірювань при виконанні метрологічних робіт з урахуванням законів розподілу вхідних величин в модельному рівнянні та можливої кореляції між ними.