Нова парадигма метрології

О.І. Колбасін
Анотації на мовах:

Проаналізовано обґрунтованість найбільш суттєвих новацій у метрології, викликаних переходом до концепції невизначеності замість концепції похибки вимірювання.