1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(56)'2006
  5. Удосконалений метод вимірювання кривої потоку та її параметрів за допомогою урофлоуметра

Удосконалений метод вимірювання кривої потоку та її параметрів за допомогою урофлоуметра

Я.О Макаль, Я.І Ідзьковські, В.А. Валендзюк
Анотації на мовах:


Анотация: Надана конструкція урофлоуметра, розробленого авторами статті. Використано тензометричний сенсор ваги з автоматичним процесом вимірювання, що з’єднаний з комп’ю¬тером гніздом RS 232. на основі ваги, що вимірюється за певний проміжок часу, розраховуються всі необхідні параметри. Показано спосіб оцінки невизначеності результатів реєстрації акту сечевиділення та його параметрів.