1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(56)'2006
  5. Дослідження способів оцінювання невизначеності опосередкованого вимірювання за умови неможливості лінеаризації рівняння похибки

Дослідження способів оцінювання невизначеності опосередкованого вимірювання за умови неможливості лінеаризації рівняння похибки

В.Д. Ціделко, Н.А. Яремчук, М.В. Василенко
Анотації на мовах:

Наведені результати дослідження способів оцінювання розширеної невизначеності з рівнем довіри, меншим та рівним одиниці, для опосередкованого вимірювання за умови неможливості лінеаризації рівняння похибки. Найбільшу увагу привернуто до способів, що засновані на інтервальному аналізі з застосуванням нечітких чисел.