1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(56)'2006
  5. Стосовно апріорного оцінювання невизначеності вимірювань, що реалізуються вимірювальним каналом

Стосовно апріорного оцінювання невизначеності вимірювань, що реалізуються вимірювальним каналом

В.Я. Чубатенко
Анотації на мовах:

Розглянуто методику складання номінальної статичної характеристики перетворення та надані рекомендації з її використання під час оцінювання невизначеності вимірювань.