1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(56)'2006
  5. Невизначеність калібрувань вимірювальних каналів

Невизначеність калібрувань вимірювальних каналів

О.М. Науменко, Т.В. Чебикіна, В.М. Чепела
Анотації на мовах:


Анотация: Наведені оцінки часткових невизначеностей, які виника-ють у вимірювальних каналах (ВК). Відокремлені оцінки невизначеностей перетворювачем, імітаторів сигналів і вимірювально-перетворювальної частини ВК та пропо-нуються алгоритми оцінювання стандартної невизначено-сті ВК.