1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(57)'2006
  5. Алгоритм запису і прочитування інформації в мажоритарно резервованій пам'яті

Алгоритм запису і прочитування інформації в мажоритарно резервованій пам'яті

О.П. Малофей
Анотації на мовах:

У статті пропонується підхід до створення структурного коду, на основі якого розроблений спосіб запису і прочитування даних в пристрої, що запам'ятовує, що скорочує в півтора рази об'єм задіяної пам'яті і, отже, поліпшуючий у відповідне число раз її надійностні, масогабаритні і енергомісткості показники. Синтезований код гарантовано виправляє модульні помилки і застосовний для контролю працездатності елементів пам'яті. Представлені також відмовостійкі структури пам'яті для 8, 16 і 32-х розрядних форматів представлення даних.