1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(57)'2006
  5. Аналіз сучасних розробок і технологій у області побудови гарантоздібних web-сервісів

Аналіз сучасних розробок і технологій у області побудови гарантоздібних web-сервісів

А.В. Боярчук, В.С. Харченко
Анотації на мовах:

Розглянуто технології розробки відмовостійких web-служб та додатків. Проаналізовано методи планування продуктивних систем, побудованих за допомогою web-сервісів. Здійснено аналіз забезпечення безпеки web-сервісів.