1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(57)'2006
  5. Рішення задач розподілу ресурсів при інтервальних параметрах моделей

Рішення задач розподілу ресурсів при інтервальних параметрах моделей

Н.І. Калита
Анотації на мовах:

Сформульовані математичні моделі завдання управління поведінкою однорідних соціальних груп, відповідні різним способам управління. По постановці ці завдання відносяться до класу завдань умовної нелінійної оптимізації. Розглянутий метод рішення задач, коли параметри математичних моделей задані у вигляді інтервальних значень. Для вирішення завдань запропоновані алгоритми прямого і зворотного прогону методу динамічного програмування, сформульовані відповідні рекурентні співвідношення.