1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(57)'2006
  5. Еволюція розподілу рентгенівських квантів по енергіях при взаємодії їх потоку в речовині

Еволюція розподілу рентгенівських квантів по енергіях при взаємодії їх потоку в речовині

Є.В. Хоменко, В.Є. Новиков
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі розглянуто кінетичне рівняння для розподілу квантів по енергіях і одержані його чисельно-аналітичні рішення. З урахуванням цих рішень уточнена математична модель процесів ослаблення потоку рентгенівських квантів.