1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(57)'2006
  5. Рішення оптимізаційної задачі розміщення прямокутників в смузі з урахуванням можливості їх розбиття

Рішення оптимізаційної задачі розміщення прямокутників в смузі з урахуванням можливості їх розбиття

М.В. Новожилова, Н.О. Попельнюх, І.В. Беленченко
Анотації на мовах:

Робота присвячена розробці методики рішення оптимізаційної задачі розміщення прямокутників в смузі з урахуванням можливості їх розбиття. Побудована математична модель завдання, заснована на застосуванні апарату Ф-функцій і структур лінійних нерівностей, досліджені властивості області допустимих рішень.