1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(58)'2006
  5. Оцінка адаптивної мінли¬вості абіотичних систем

Оцінка адаптивної мінли¬вості абіотичних систем

В.Ю. Дубницький, В.Л. Чернявський
Анотації на мовах:

Поставлена та розв’язана задача оцінки адаптивної мінливості абіотичних систем у зовнішньому середовищі. Введено поняття замінюючого процесу. Показано зв’язок цього процесу з процесом адаптації, що відбувається в реальній системі.