1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(58)'2006
  5. Вибір алгоритму контекстного моделювання при розробці методу стиску зображень

Вибір алгоритму контекстного моделювання при розробці методу стиску зображень

Д.Ф. Дядик, О.Ю. Стрюк
Анотації на мовах:

Розроблено алгоритм кодування трансформант вейвлет-перетво¬рення, що складається з етапів моделювання джерела даних і кодування похибки передбачування. Побудована схема алгоритму контекстного моделювання РРМ, розроблені додаткові способи підвищення ефективності алгоритму при стиску зображень.