1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(58)'2006
  5. Оцінка вірогідності визначення параметрів телекомунікаційного трафіка

Оцінка вірогідності визначення параметрів телекомунікаційного трафіка

О.О. Можаєв
Анотації на мовах:

Проведено моделювання телекомунікаційного трафіка. Розглянутий метод оцінки вірогідності, що базується на аналізі функції правдоподібності оцінки параметра Херста мережного трафіка.