1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(58)'2006
  5. Модифікація протоколу ТСР SACK

Модифікація протоколу ТСР SACK

Ю.Ю. Завизиступ, А.А. Коваленко, А.С. Мохаммад
Анотації на мовах:


Анотация: В даній роботі розглянуті особливості алгоритму керування перевантаженнями протоколу TCP SACK, що призводять до зниження продуктивності при множинних втратах сегментів з одного вікна даних, та запропонована модифікація протоколу, яка допомагає досягати більших значень продуктивності. Також розроблена модель запропонованої модифікації та приведені результати моделювання, які підтверджують коректність моделі.