1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(58)'2006
  5. Моделювання статичного і динамічного портфелів заявок для багатофазних обслуговуючих систем

Моделювання статичного і динамічного портфелів заявок для багатофазних обслуговуючих систем

Алі Найф Халіл Альхжуж, С.Ю. Ігнатов
Анотації на мовах:

Пропонується загальна математична модель статичного і динамічного портфелів заявок для багатофазних обслуговуючих систем, а також приводиться визначення й інтерактивний алгоритм побудови урівноважених портфелів заявок.