1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(58)'2006
  5. Ф-функції в задачах покриття

Ф-функції в задачах покриття

Т.Є. Романова, С.Б. Шеховцов
Анотації на мовах:

На основі застосування методу Ф-функцій будуються математичні моделі оптимізаційних задач покриття опуклих обмежених замкнутих двовимірних областей конгруентними опуклими обмеженими замкнутими двовимірними об'єктами.