1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(58)'2006
  5. Нейронна мережа ARTMAP-IC для медичної діагностики рака молочної залози

Нейронна мережа ARTMAP-IC для медичної діагностики рака молочної залози

Г.В. Кірвас
Анотації на мовах:

У роботі ставилася задача вибору алгоритму обробки даних в умовах невизначеності для проведення медичної діагностики на предмет виявлення злоякісних пухлин груди.