1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(58)'2006
  5. Розробка референсної моделі слабоструктурованих бізнес-процесів

Розробка референсної моделі слабоструктурованих бізнес-процесів

С.Ф. Чалий, А.Ю. Кальницька
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропонована референсна модель протікання бізнес-процесів, орієнтована на сценарій. Визначною особливістю цієї моделі є те, що вона містить у собі сценарій реалізації типових послідовностей процедур для певної галузі або виду діяльності, що дає можливість адаптувати модель до особливостей підприємства з мінімальними витратами. На підґрунті референсної моделі розроблена модель сценарію протікання слабоструктурованих бізнес-процесів, що змінюються з часом.