1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(58)'2006
  5. Модель оцінки транспортних ризиків торговельної компанії на основі нечіткої логіки

Модель оцінки транспортних ризиків торговельної компанії на основі нечіткої логіки

К.О. Сімонова
Анотації на мовах:

Розроблено нечітку модель оцінки ризиків типової торговельної компанії для процесу транспортування продукції. Запропонована модель побудована з використанням інструментальних і графічних засобів системи MatLab.