1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(59)'2007
  5. Про одну модель механізму спонтанних змін станів архітектурних компонентів інформаційних систем

Про одну модель механізму спонтанних змін станів архітектурних компонентів інформаційних систем

Ахмад Алі (Абдель Карім) Альмхерат, Г.М. Жолткевич
Анотації на мовах:

Розглядається модель механізму забезпечення спонтанної зміни стану архітектурного компоненту інформаційної системи. Функція залежності ймовірності виникнення події переходу від часу знаходження капсули в поточному стані, вибирається як параметр моделі.