1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(59)'2007
  5. Адаптивний алгоритм навчання фаззі-вейвлет-нейронної мережі

Адаптивний алгоритм навчання фаззі-вейвлет-нейронної мережі

Г. О. Беднарська , О. А. Винокурова , І. П. Плісс
Анотації на мовах:

У статті запропоновано структуру фаззі-вейвлет-нейронної мережі та алгоритм її навчання для вирішення задач моделювання нелінійних систем. Імітаційне моделювання розробленої структури фаззі-вейвлет-нейронної мережі та алгоритму її навчання підтверджує ефективність запропонованого підходу.