1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(59)'2007
  5. Подход к формированию формализованных описаний информационного гена

Подход к формированию формализованных описаний информационного гена

М.В. Евланов
Системи обробки інформації. — 2007. — № 1(59). – С. 28-35.
УДК 044.03; 681.518 : 061
Мова статті: російська
Анотації на мовах:

Рассмотрен подход к формированию информационного гена как метамодели информационной системы организационного управления. Предложены основные принципы представления информационной системы. Разработаны формализованные описания метамодели информационной системы в виде информационного гена.
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Евланов М.В. Подход к формированию формализованных описаний информационного гена / М.В. Евланов  // Системи обробки інформації. – 2007. – № 1(59). – С. 28-35.