1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(59)'2007
  5. Вплив кореляції на достовірність оцінювання невизначеності вимірювань

Вплив кореляції на достовірність оцінювання невизначеності вимірювань

I.П. Захаров
Анотації на мовах:

Оцінено невизначеність знаходження коефіцієнта кореляції, що спостерігається, за експериментальними даними. Отримано оцінку похибки, обумовленої повним і частковим ігноруванням кореляції при оцінюванні сумарної стандартної невизначеності.