1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(59)'2007
  5. Метрологічна атестація еталона напружень імпульсних електричного й магнітного полів

Метрологічна атестація еталона напружень імпульсних електричного й магнітного полів

А.М. Крюков, М.А. Крюков, Ю.С. Немченко
Анотації на мовах:

У роботі проведений аналіз методичних підходів до визначення метрологічних характеристик еталона одиниць максимальних значень напружень імпульсних електричного й магнітного полів. Запропоновано напрямки вдосконалювання наукової та нормативної бази для проведення метрологічної атестації еталона.