1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(59)'2007
  5. Переддрукова обробка колірної інформації

Переддрукова обробка колірної інформації

С.Л. Кузменко, З.Б. Холодна, К.Б. Яловкіна
Анотації на мовах:

Якісне виконання етапів переддрукової обробки неможливо без правильної передачі кольору, що вимагає ручну корекцію в середовищі графічних пакетів. За розробленою схемою виконана автоматизація переддрукової обробки зображень для технології глибокого друку.