1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(59)'2007
  5. Сегментація границь з ви¬користанням принципів кратномасштабного аналізу зображень

Сегментація границь з ви¬користанням принципів кратномасштабного аналізу зображень

І.В. Рубан, К.С. Смеляков, О.В. Шитова
Анотації на мовах:

Розглядається застосування основних принципів кратномасштаб¬ного аналізу для цілій підвищення обчислювальної ефективності і якості рішення задач сегментації границі контрастних і слабоконтрастних зображень.