1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(59)'2007
  5. Принцип управління коефіцієнтом посилення активних схем для УБП при мультиплікативному подавленні синфазної складової та інваріантному включенні операційних підсилювачів

Принцип управління коефіцієнтом посилення активних схем для УБП при мультиплікативному подавленні синфазної складової та інваріантному включенні операційних підсилювачів

В.В. Семенець, П.Д. Федотов, О.Я. Крук
Анотації на мовах:

У статті розглянуто підхід до проектування інваріантних схем підсилювання з мультиплікативним подавленням синфазної складової на операційних підсилювачах. Запропоновано принцип управління коефіцієнтом підсилення активних схем для підсилювачів біопотенціалів. Розроблено низку інваріантних схем підсилювання, які мають суттєві переваги перед класичними схемами.