1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(59)'2007
  5. Субоптимальний стохастичний регулятор зниженого порядку

Субоптимальний стохастичний регулятор зниженого порядку

С.Г. Удовенко, Л.Е. Чала, В.І. Перепелиця
Анотації на мовах:

Статтю присвячено вирішенню субоптимального керування багатовимірними стохастичними об’єктами, що базується на використанні моделей зниженого порядку. Результати моделювання підтверджують ефективність розробленого регулятора.