1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(59)'2007
  5. Використання методу послідовного збільшення рангу k-однорідного матроїда в комбінаторних задачах дискретної оптимізації при синтезі складних технічних систем

Використання методу послідовного збільшення рангу k-однорідного матроїда в комбінаторних задачах дискретної оптимізації при синтезі складних технічних систем

Ю. В. Кравченко , В. А. Савченко
Системи обробки інформації. — 2007. — № 1(59). — С. 115-117.
УДК 681.324
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Запропоновано метод послідовного збільшення рангу k-однорідного матроїда для вирішення комбінаторних задач дискретної оптимізації, побудований на принципі неявного перебору.
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кравченко Ю. В. Використання методу послідовного збільшення рангу k-однорідного матроїда в комбінаторних задачах дискретної оптимізації при синтезі складних технічних систем / Ю. В. Кравченко , В. А. Савченко  // Системи обробки інформації. — 2007. — № 1. — С. 115-117.